Leergang Leidinggeven: de basis

Geef je nog niet zo lang leiding en wil je meer vaardigheden leren & inzichten opdoen?

Ga je leiding geven?

Wil je weten of je kan of wil leidinggeven?

Wil je meer zelfinzicht op het gebied van leidinggeven en je sterke kanten en uitdagingen in kaart brengen?

Wil je effectiever met je team communiceren om hen nog meer te kunnen bieden?

Wil je op de hoogte zijn van de meest recente managementtheorieën?

Als je antwoord op één van deze vragen ja is, dan is de boeiende en inspirerende leergang ‘Leidinggeven: de basis’ echt iets voor jou!

Wij laten jouw talenten tot bloei komen, zodat jij als leidinggevende een bijdrage kunt leveren aan een gezonde, vitale en lerende organisatie. Helderheid in de training, gecombineerd met leren door doen, helpt jou de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Wij geven je een stevig fundament om met vertrouwen & plezier goed leiding te geven.

Hoe zou het zijn als jij je team als leidinggevende nog meer kan bieden?

Als je dit doet vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen?

Als je hen echt in beweging kunt brengen?

Als jij het beste uit je mensen kunt halen?

Als jij na het volgen van deze leergang met vertrouwen en plezier goed leiding kunt geven?

Het programma bestaat uit een intakegesprek, gevolgd door 4 losse dagen, 4 modules. De accommodatie en boeken verzorgen wij. De doorlooptijd is ongeveer 3 maanden. Tussendoor maak je opdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen, waarbij zelfreflectie, leren door doen en leren van elkaar centraal staan. Na afloop ontvang je een certificaat. Een cursus moet, volgens ons, naast inhoudelijke input ook energie geven. We begeleiden de cursus dan ook met humor in combinatie met de nodige uitdaging en diepgang!

Modules en resultaat:

Module 1: De motivatie

Naast vaardigheden en kennis, gaan wij in op zelfinzicht en houding:

  • Waarom geef je leiding of wil je leiding geven? We belichten je drijfveren, verwachtingen, normen en waarden
  • We helpen je de basispatronen van je persoonlijkheid te begrijpen door een eerste analyse en verkenning, gebruikmakend van de inzichten van het enneagram
  • Rolwisseling: je leert hoe je van een uitvoerende rol kunt overgaan op een leidinggevende rol

Resultaat: je weet of, waarom en hoe je wilt leidinggeven

Module 2: De inzichten

Je verkrijgt inzicht in:

  • Je eigen stijl van handelen in relatie tot leiding geven
  • Welk effect jouw manier van communicatie heeft in relatie tot de omgeving

Resultaat: je weet wat je moet kunnen om leiding te geven

Module 3: De vaardigheden

In deze module staat het oefenen van (management)vaardigheden centraal, gekoppeld aan inzichten in jouw persoonlijke stijl van optreden.

  • Je verbreedt je inzicht in de verschillende leiderschapstheorieën en de bijbehorende competenties
  • Je verdiept je zelfinzicht in jouw eigen handelen en leert de basispatronen

Resultaat: je ontwikkelt je houding van ‘weten hoe het moet’ naar het ‘durven leiding geven’ 

Module 4: De praktijk

Wij helpen jou alle verworven kennis, vaardigheden, inzichten en houding uit de eerdere modules te integreren.

Resultaat: je kan het geleerde in de praktijk gaan brengen en echt doen!

Zij gingen je voor:

“Ik heb de leergang als zeer inspirerend ervaren. Ik heb ontdekt wat ik al kan en waar ik nog aan moet werken. Vooral het oefenen van de gesprekken en het leren van de theorie vond ik boeiend.”

Ingrid

“Echt een aanrader. Zó veel geleerd!”

Paul

Als middenmanager probeerde ik veel zelf uit. Nu weet ik beter wat ik doe en geef ik veel meer daadwerkelijk leiding. Ik vind het nu nog leuker om te doen.”

Bert

Prijs leergang ‘Leidinggeven: de basis’: €2.249,-

Inclusief cursusmateriaal, verblijfskosten en vrijgesteld van BTW

Wil jij een stevig fundament om met vertrouwen & plezier goed leiding te geven? Vraag dan nu je gesprek aan!

Veel gestelde vragen:

Wanneer start het programma?

Het programma start dit najaar. De data worden in overleg met de cursisten ingepland. 

Hoe vaak wordt dit programma gegeven?

Doorgaans twee keer per jaar.

Hoeveel deelnemers doen per keer mee aan dit programma?

Dat is heel wisselend. Minimaal 4 en maximaal 12

Kan ik me via mijn werkgever opgeven?

Ja, in de veel gevallen worden deelnemers aan deze leergang op gegeven via hun werkgever. De factuur wordt in dat geval aan je werkgever gericht.

Kan ik me individueel opgeven?

Dat kan natuurlijk ook.

Hoe lang duurt het programma?
Het programma bestaat uit een intakegesprek, gevolgd door 2 modules van 2 dagen, verdeeld over een periode van 2/3 maanden.

Kan ik / kan mijn werkgever in termijnen betalen?

Daar kunnen we samen afspraken over maken. 

Ontvang ik na afloop een certificaat?
Ja, alle deelnemers ontvangen – mits ze alle modules hebben doorlopen – een certificaat, om aan te tonen dat de training met succes is afgerond.

Hoeveel tijd moet ik, naast de 4 dagen, vrijmaken voor dit programma?

De studiebelasting tussen de bijeenkomsten door beslaat ongeveer drie uur per week naast het oefenen en toepassen van het geleerde in de praktijk. Dit omvat het lezen van boeken, het maken van opdrachten en het voeren van coachingsgesprekken met andere deelnemers.

Waar kan ik met mijn andere vragen terecht?

Neem gerust contact op met Roos van Velzen

rvanvelzen@vanvelzendevelopment.nl

06-24855214

Wil jij een stevig fundament om met vertrouwen & plezier goed leiding te geven? Vraag dan nu je intakegesprek aan!