Van Velzen Development levert maatwerk. We bekijken altijd hoe we elementen uit de opleiding volledig kunnen toesnijden op uw organisatie en welk materiaal we daarvoor moeten ontwikkelen. Voor verschillende doelgroepen bieden wij specifieke opleidingen aan.

De Rechtspraak

Van Velzen Development heeft ruim 10 jaar ervaring met het uitvoeren van programma’s binnen de rechtspraak. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij alle rechtbanken en gerechtshoven de workshop ‘Morele dilemma’s’ gegeven, maar uiteraard is dat niet het enige programma dat wij hebben uitgevoerd.

Momenteel hebben we een samenwerkingsovereenkomst met het LDCR, dat 6 verschillende programma’s van Van Velzen Development aanbiedt. Deze zijn: ‘Aanspreken binnen het team’, ‘Omgaan met onzekerheid bij veranderen’, ‘Resultaat- en oplossingsgericht werken’, ‘Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’, ‘De Overstap’(zie aanbod mobiliteit) en ‘Werkdruk, stress en vitaliteit’.

Daarnaast begeleiden we ook intervisiegroepen binnen de rechtspraak. Omdat onze trainers veel ervaring hebben binnen rechtbanken en hoven, is de begeleiding van de intervisiegroepen extra doeltreffend: ze kennen de cultuur en de thema’s die spelen. (Zie POBO) Datzelfde geldt voor de teamontwikkelingsactiviteiten die we uitvoeren.

Onderwijs en kinderopvang

Binnen het kernteam van Van Velzen Development werken trainers die zelf gewerkt hebben binnen alle vormen van onderwijs, van kinderopvang tot en met universiteit. Zij stonden voor de klas, maar zaten ook in het managementteam.

Dat betekent dat wij ons aanbod voor het onderwijs kunnen verzorgen met verstand van zaken. Wij delen de passie voor het onderwijs en weten als geen ander wat de mensen uit het onderwijs bezighoudt en drijft. In de programma’s die we bieden vindt steeds de vertaalslag naar de praktijk plaats.

We hebben een aantal onderwerpen die wij zinvol vinden voor het onderwijs en kinderopvang bij elkaar gezet in de vorm van ‘flitsworkshops’. Workshops van drie uur die bedoeld zijn om kennis en vaardigheden bij te schaven, bijvoorbeeld op de woensdagmiddag. Binnen een samenwerkingsverband/gemeente als open inschrijving aan te bieden of voor teams. Lees meer.

Wij geloven in de kracht en het talent van de mensen die werken met kinderen en willen onze bijdrage leveren aan een verdere professionalisering van deze professionals. In een professioneel werkveld leert men van elkaar, reflecteert men en is er sprake van een open feedbackcultuur.  Zo wordt er met meer plezier, minder stressmeer persoonlijk leiderschap en op hoger niveau gefunctioneerd.

Onze leergangen leidinggeven: de basis en leidinggeven met visie zijn uitermate geschikt voor mensen uit dit werkveld.

Inhoudelijk hebben we ook een training voor het positief omgaan met kinderen met lastig gedrag.

Gemeenten

Het merendeel van onze opdrachtgevers bestaat uit overheidsorganisaties waaronder gemeenten; we zijn dus bekend met de werkwijze en de cultuur van het openbaar bestuur.

Van Velzen Development heeft ervaring met het uitvoeren van diverse trajecten binnen verschillende gemeenten. We kunnen dan ook in de huidige turbulente tijd voor gemeenten veel betekenen voor de organisatie en haar medewerkers. In deze tijd van verandering is bijvoorbeeld onze training ‘omgaan met onzekerheid bij verandering’ voor medewerkers relevant. Het programma ‘veranderkunde’ voor leidinggevenden is actueel, evenals ‘de verandershow’, waarbij alle medewerkers in korte tijd (2 uur) op een speelse, interactieve manier leren wat een veranderingsproces inhoudt en welke fasen daarbij horen.

Leidinggevenden staan onder druk en kunnen veel hebben aan onze training ‘werkdruk, vitaliteit en energie’. Als ze hun leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen bieden we de leergangen ‘Leidinggeven: De Basis’ en ‘Leidinggeven met visie’ aan.

Integriteit is een terugkerend thema binnen gemeenten. Het onderwerp behoeft permanente aandacht. In onze workshop van 1 dagdeel, ‘Morele dilemma’s’ verkennen we de morele dilemma’s die leven binnen de eigen organisatie en onderzoeken we de grenzen van wat wel en niet kan. De training ‘Aanspreken binnen het team’ is in dit kader ook relevant. De rechtspraak – ongeveer 10.000 medewerkers van alle rechtbanken en gerechtshoven – hebben deze training van Van Velzen Development reeds gevolgd.

Ministeries

Het merendeel van onze opdrachtgevers bestaat uit overheidsorganisaties waaronder ministeries; we zijn dus bekend met de werkwijze en de cultuur van het openbaar bestuur.

Van Velzen Development heeft ervaring met het uitvoeren van diverse trajecten binnen de verschillende ministeries, waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie onze grootste opdrachtgever is. We hebben voor het kerndepartement zelf als voor bijna alle sectoren langdurende trajecten uitgevoerd, waaronder veel managementleergangen en bijeenkomsten voor teamontwikkeling. Tot op de dag van vandaag werken we veel voor dit ministerie, maar ook bij andere. Zoals veel organisaties, verandert het minvenj ook. Deze veranderprocessen kunnen voor veel onrust zorgen bij medewerkers en leidinggevenden. Onze training ‘omgaan met onzekerheid bij verandering’ voor medewerkers is in dat kader relevant. Het programma ‘veranderkunde’ voor leidinggevenden is actueel, evenals ‘de verandershow’, waarbij alle medewerkers in korte tijd (2 uur) op een speelse, interactieve manier leren wat een veranderingsproces inhoudt en welke fasen daarbij horen.

Relevant zijn en blijven de ‘Leergang leidinggeven: de basis’, de leergang ‘Leidinggeven met visie’, ‘Teamcoaching met het enneagram’ en alle andere vormen van teamontwikkeling. Zie voor een overzicht ons aanbod bij teamontwikkeling.

Daarnaast is integriteit een thema dat steeds terugkomt, steeds terug moet komen. Het aanbod dat daarbij hoort is o.a. ‘Morele dilemma’s’ en ‘Aanspreken binnen het team’.

Openbaar Ministerie

Van Velzen Development heeft ervaring met het uitvoeren van diverse trajecten binnen de verschillende ministeries, waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie onze grootste opdrachtgever is. In het verleden hebben veel medewerkers van het OM deelgenomen aan onze leergangen voor het minvenj. We hebben daarnaast destijds een leergang ontwikkeld, specifiek voor teamleiders van het OM.

Zoals veel organisaties, verandert het OM ook. Deze veranderprocessen kunnen voor veel onrust zorgen bij medewerkers en leidinggevenden. Onze training ‘omgaan met onzekerheid bij verandering’ voor medewerkers is in dat kader relevant. Het programma ‘veranderkunde’ voor leidinggevenden is actueel, evenals ‘de verandershow’, waarbij alle medewerkers in korte tijd (2 uur) op een speelse, interactieve manier leren wat een veranderingsproces inhoudt en welke fasen daarbij horen.

Leidinggevenden staan onder druk en kunnen veel hebben aan onze training ‘werkdruk, vitaliteit en energie’. Onze leergangen ‘Leidinggeven: De Basis’ en ‘Leidinggeven met visie’ aan zijn nog steeds vermaard. (Potentieel) leidinggevenden kunnen zich hiervoor inschrijven met open inschrijving.

Integriteit is een terugkerend thema bij het OM. Het onderwerp behoeft permanente aandacht. In het verleden hebben we bij 10 (ressorts)parketten de workshop ‘Morele dilemma’s’ gegeven voor alle medewerkers. In onze nieuwe workshop van 1 dagdeel, verkennen we met name de morele dilemma’s met betrekking tot social media.

De training ‘Aanspreken binnen het team’ is in dit kader ook relevant.

De rechtspraak – ongeveer 10.000 medewerkers van alle rechtbanken en gerechtshoven – hebben deze initiële workshop van Van Velzen Development reeds gevolgd. Een aantal rechtbanken is gestart met de tweede ronde en hebben deze in het programma van nieuwe medewerkers staan.

Raadsleden

Van Velzen Development is een samenwerking aangegaan met raadslid.nu een organisatie die raadsleden ondersteund, onder andere door het maken van een opleidingsgids.

Via deze gids bieden wij een aantal programma’s aan die hier te bekijken zijn.

Bedrijfsleven

Binnen veel bedrijven is behoefte aan het ontwikkelen van potentieel talent, van medewerkers en leidinggevenden. Van Velzen Development biedt een scala aan workshops en trainingen voor medewerkers die zich willen ontplooien, zoals ‘Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’, ‘Feedback geven en ontvangen’, ‘Ontdek je talenten’ en ‘Klantgericht communiceren’.

Voor leidinggevenden die hun leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen bieden we de leergangen ‘Leidinggeven: De Basis’ en ‘Leidinggeven met visie’ aan.

In deze tijd van krimp en verandering raken medewerkers en leidinggevenden onzeker. Dan is bijvoorbeeld onze training ‘Omgaan met onzekerheid bij verandering’ voor medewerkers relevant. Het programma ‘veranderkunde’ voor leidinggevenden is actueel, evenals ‘de verandershow’, waarbij alle medewerkers in korte tijd (2 uur) op een speelse, interactieve manier leren wat een veranderingsproces inhoudt en welke fasen daarbij horen.

Leidinggevenden staan onder druk en kunnen veel hebben aan onze training ‘werkdruk, vitaliteit en energie’.

Bovengenoemde programma’s zijn slechts formats. Van Velzen Development staat bekend om haar maatwerk, dus we gaan over ieder programma in gesprek met de opdrachtgever. Zo kunnen we een programma ontwikkelen dat is toegesneden op de specifieke wens van het bedrijf.

Gezondheidszorg

Wie in de gezondheidszorg werkt krijgt te maken met een kwetsbare groep klanten: de patiënten. In onze training klantgericht communiceren besteden we aandacht aan klantvriendelijkheid, servicegerichtheid en bijvoorbeeld het omgaan met weerstand/agressie.

Binnen veel gezondheidszorginstellingen is behoefte aan het ontwikkelen van potentieel talent, van medewerkers en leidinggevenden. Van Velzen Development biedt een scala aan workshops en trainingen voor medewerkers die zich willen ontplooien, zoals ‘Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’ en ‘Ontdek je talenten’. Zie ook ons aanbod bij persoonlijke ontwikkeling.

Voor leidinggevenden die hun leiderschapskwaliteiten willen ontwikkelen bieden we bijvoorbeeld de leergangen ‘Leidinggeven: De Basis’ en ‘Leidinggeven met visie’ aan.

De cultuur van veel ziekenhuizen is hiërarchisch, hetgeen leidt tot het niet durven aanspreken. Speciaal voor dit thema hebben we de training ‘Aanspreken binnen het team’ ontwikkeld. De medewerkers die zich individueel willen bekwamen kunnen de daarop toegesneden training ‘Feedback geven en ontvangen’ volgen.

In deze tijd van verandering raken medewerkers en leidinggevenden onzeker. Dan is bijvoorbeeld onze training ‘Omgaan met onzekerheid bij verandering’ voor medewerkers relevant. Het programma ‘veranderkunde’ voor leidinggevenden is actueel, evenals ‘de verandershow’, waarbij alle medewerkers in korte tijd (2 uur) op een speelse, interactieve manier leren wat een veranderingsproces inhoudt en welke fasen daarbij horen.

Leidinggevenden staan onder druk en kunnen veel hebben aan onze training ‘werkdruk, vitaliteit en energie’.

Bovengenoemde programma’s zijn slechts formats. Van Velzen Development staat bekend om haar maatwerk, dus we gaan over ieder programma in gesprek met de opdrachtgever. Zo kunnen we een programma ontwikkelen dat is toegesneden op de specifieke wens van de organisatie.