Succes behalen met je team? Eerst de verbinding versterken!

Wil jij een volgende stap zetten met je team maar krijg je niet alle neuzen dezelfde kant op?

Besteden jullie vooral aandacht aan de taak en merk je dat je wat zaken misloopt? 

Heb je het gevoel dat er te weinig openheid is in het team? 

Wordt er ‘ja’ gezegd en ‘nee’ gedaan? 

Dan helpt het om eerst de verbinding met elkaar te verstevigen. Waarom dat zo is en hoe je dat doet lees je hieronder.

Een van de basisbehoeftes van de mens is verbinding met andere mensen. We hebben dit nodig om ons veilig, prettig en gelukkig te voelen. Uit onderzoek blijkt dat er oxytocine in de hersenen vrijkomt wanneer we verbinding voelen. Oxytocine geeft een gevoel van rust en geluk.

Wanneer we verbinding voelen met de mensen waarmee we werken dan:

 • Werken we prettiger en beter samen
 • Staan we meer open voor verandering
 • Gaan we beter om met lastige situaties zoals het ontvangen van feedback
 • Durven we ons eerder kwetsbaar op te stellen

Dit rijtje zou je ook wel essentiële voorwaarden voor goed functionerende teams kunnen noemen. Het mag duidelijk zijn dat het investeren in verbinding de moeite waard is. Hieraan werken is een aanhoudend proces en verdient de aandacht van iedereen in het team.

Hoe ga je hiermee aan de slag? Daarvoor moeten we eerst kijken wat mensen nodig hebben om zich verbonden te voelen. Hieronder pik ik er vier uit en geef ik aantal tips om hiermee aan de slag te gaan.

Mensen voelen zich meer verbonden wanneer ze zich gerespecteerd en begrepen voelen

Verplaats je in de situatie van de ander, luister met aandacht naar wat de ander zegt. Probeer de mening/zienswijze van de ander niet direct opzij te schuiven wanneer je het er niet mee eens bent. 

Toon respect door niet over elkaar te praten. Tolereer als groep geen geroddel. Begin door hier een duidelijke afspraak over te maken en elkaar daaraan te houden. Spreek van tevoren af wat je gaat zeggen wanneer iemand begint met roddelen en hoe je met elkaar in gesprek kan gaan wanneer iets je dwars zit of wanneer je ergens last van hebt. 

Als groep kan je er zo in no-time voor zorgen dat er niet over maar met elkaar gesproken wordt!

Mensen voelen zich meer verbonden wanneer ze zich gewaardeerd voelen

Complimenten geven, waardering uiten doen we veel te weinig! Geef complimenten aan elkaar en wees daarbij concreet: vertel wat je precies zo goed/fijn/knap vindt van die ander. Dit hoeft overigens niet altijd een heel verhaal te zijn, een high five, schouderklopje, een duim omhoog, koffie halen voor iemand geeft, in het klein, hetzelfde gevoel.

Mensen voelen zich meer verbonden wanneer ze weten welke kant ze opgaan met elkaar en wat ze daar zelf aan toevoegen

Stel heldere, concrete doelen met elkaar op en definieer wat ieders rol daarin is. 

Vier de behaalde successen en wees trots op wat je met elkaar nastreeft!

Mensen voelen zich meer verbonden wanneer ze elkaar beter kennen

Faciliteer in open gesprekken over drijfveren, overeenkomsten en bijvoorbeeld talenten. Dit kan tijdens vergaderingen, teamdagen en georganiseerde lunches. Hiervoor kan je managementspellen gebruiken of een training organiseren. Maar ook creatieve oplossingen zijn goed zoals elk werkoverleg te beginnen met het lievelingsliedje van een van de teamleden waarbij diegene er ook iets over vertelt.

Tot slot: ‘een betere wereld begint bij jezelf’ is ook hier van toepassing. Vraag jezelf af hoe je verbinding is met de mensen in je team en hoe je daar op individueel niveau aan kan werken. Bijvoorbeeld door de bovenstaande tips toe te passen en door veel in contact te komen. Verras eens een collega met een persoonlijk kaartje op zijn/haar verjaardag, je moeite wordt al snel gewaardeerd!

We denken graag mee in het organiseren van bijeenkomsten of het bedenken van een plan om de verbinding in jouw team te versterken. Bel of mail gerust.

Internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag, is dat nodig?

Ja, dat denk ik wel. 

Elk meisje, elke vrouw heeft het nodig/ heeft het recht, om de mens te kunnen zijn die zij zou willen zijn. En dat is voor meisjes en vrouwen nog steeds moeilijker dan voor mannen.  

Ik voel mij echt de vrouw die ik wil zijn en dat gun ik elk meisje en elke vrouw. 

Dat je de kansen pakt die je wil pakken, dat je de taken en verantwoordelijkheden hebt die je wil hebben. Dat jij evenveel een keuze hebt als een man.

Hoe komt het dat ik die vrouw geworden ben? Dat begint denk ik bij mijn moeder, een vrouw die is wie ze wil zijn. Dat heeft ze mij van jongs af aan geleerd: doe waar je goed in bent, doe waar je blij van wordt en laat je daarbij niet zomaar tegenhouden! Zij leerde mij te vertrouwen op mijn eigen gevoel en verstand. En dat ik ertoe doe.

Van mijn vader heb ik geleerd dat er geen verschil hoeft te zijn tussen mannen en vrouwen. En dat je daar als man niet minder mannelijk van wordt.

Daarnaast heb ik in het Montessorionderwijs als kind geleerd dat ik zelfstandig kan zijn en zo mijn eigen keuzes kan maken. 

Ik ben gelukkig getrouwd met een man die mij ook de ruimte geeft om de vrouw en de moeder te zijn die ik wil zijn. We delen de verantwoordelijkheid over elkaar, onze meiden en het huishouden en geven elkaar de ruimte om te groeien op welk gebied dan ook.

Voor de toekomst hoop ik dat alle meisjes kunnen uitgroeien tot de vrouw die ze willen zijn!

De ideale vergadering: where the magic happens….

Een vergadering is het moment waarop professionals uit een organisatie hun kennis en kunde bij elkaar brengen. Het moment waarop iedereen briljante ideeën met elkaar deelt, belangrijke zaken aan de kaak stelt en een andere zienswijze aan het licht brengt. In vergaderingen bruist het van de energie, iedereen is gemotiveerd om de geplande onderwerpen te bespreken en goed te luisteren naar de gedachten van de anderen.

Klinkt goed, vind je niet?

Vaak gaat het helaas niet zo. De meeste klachten die we van deelnemers van onze vergadertrainingen over hun vergaderingen horen zijn:

 • te saai
 • te langdradig
 • geen interessante onderwerpen
 • monoloog van enkelen
 • ‘bommen’ in de rondvraag
 • eenzijdige inbreng, sommigen zeggen nooit iets

Ben jij een slachtoffer van vervelende vergaderingen? Gefeliciteerd, je kan er iets aan doen! Ten eerste door je goed voor te bereiden.

 1. Maak afspraken met elkaar over de vergadering: wanneer en hoe lang vergaderen we? Wie moeten daar allemaal bij zijn? Waarom vergaderen we eigenlijk?

Je weet nu zeker dat de vergadering ergens toe leidt en dat je met de juiste mensen aan tafel zit.

 1. Ben je aan het werk en heb je een geweldig idee? Wil je iets verbeteren? Hoor je anderen ergens over mopperen en wil je liever aan een oplossing werken? Maak er een agendapunt van! (Dit kan door de voorzitter/secretaris te mailen of samen te werken in een online-agendabestand bijv. In Onenote of Googledrive)

De vergadering gaat nu alleen nog maar over wat er ècht speelt op de werkvloer, over zaken die er ècht toe doen. Tevens zijn er geen bommen meer in de rondvraag, belangrijke dingen zet je van tevoren op de agenda.

 1. Maak goede, doelgerichte agendapunten volgens een vast format. Wat gaan we bespreken? ODAT!

O=Onderwerp. Geef in een korte, heldere beschrijving weer waar je het over wil hebben. Denk er daarbij over na of je je eigen mening al wil geven.

D=Doel. Wat wil je bereiken? Wil je oplossingen? Meningen inventariseren? Een besluit nemen? Informatie geven? Zet het doel zo concreet en duidelijk mogelijk in de agenda.

A=aanpak. Door goede werkvormen te gebruiken (zoals in cursussen) kan je het vergaderdoel makkelijker behalen en zijn er meer mensen actief tijdens de vergadering. (Google is your friend, er zijn veel pagina’s met werkvormen over vergaderen te vinden.)

T-Tijd bedenk van tevoren hoeveel tijd het punt gaat kosten. Tijdens de vergadering kan je een ‘tijdbewaker’ aanstellen die een seintje geeft wanneer de tijd bijna om is.

De vergaderingen zijn doelgericht, leuk, hebben inhoud, alle punten worden binnen de tijd behandeld en iedereen heeft evenveel (kans op) inbreng.vergaderen 1

 1. Kijk eens in de spiegel: ben jij een veelprater? Zo iemand die ‘al pratend denkt’? Of reageer je vaak secundair en laat je anderen liever praten in een vergadering? In beide gevallen is het een goed idee om van tevoren je inbreng te formuleren. Je komt krachtiger over wanneer je to the point formuleert. Wanneer je weet wat je wil zeggen gaat dit gemakkelijker in de groep.

Jouw inbreng in de vergadering is goed en wordt op prijs gesteld door anderen.

 1. Tot slot: heb je op geen van de punten iets in te brengen? Meld je dan vriendelijk af voor de vergadering.

Jouw tijd en die van jouw vergadergenoten wordt goed besteed.

Veel vergaderplezier!

N.B. deze tips zijn bruikbaar voor elk overleg waar je bij bent, in welke rol dan ook. Pak de invloed die je hebt op kantoor, de sportclub, aan de keukentafel en in de bewonersvereniging!

(Afbeeldingen zijn van Tom Govaerts)