Binnen je bedrijf moet je vaak onderhandelen: met klanten, leveranciers maar ook met werknemers of collega’s.
Wanneer je de inzichten in de kunst van het onderhandelen leert kennen, kan effectief werken aan een win-win situatie.

Onderhandelen

Hoe staat het met uw onderhandelingsvaardigheden? Bent u tevreden na een onderhandeling? Heeft u het gevoel dat uw stijl van onderhandelen bij uw persoonlijkheid past èn effectief is? Kunt u een win-win situatie creëren?
In onze training oefent u deze vaardigheden.

Opbrengst training:

 • U onderhandelt effectiever en behaalt gemakkelijker het gewenste resultaat.
 • U heeft inzicht in uw eigen stijl.
 • U kunt een win-win situatie creëren.
 • U heeft meer inzicht in de basisprincipes van onderhandelen.
 • U heeft gewerkt aan uw BAZO (beste alternatief zonder overeenkomst) waardoor u niet meer akkoord gaat met een slecht voorstel.
 • U voelt zich zeker in een onderhandeling.

Omvang: 2 losse dagdelen.

Programma:
Eerste dagdeel:

 • De basisprincipes van onderhandelen volgens de Harvard methode (win-win). Hierbij leert u onder andere de vier spelregels van deze methode hanteren:
 1. Over mensen: scheid de mensen van het probleem.
 2. Over belangen: concentreer je op belangen, niet op posities.
 3. Over keuzes: creëer allerlei mogelijkheden voordat je een besluit neemt.
 4. Over Criteria: sta erop dat het resultaat gebaseerd is op een objectieve norm.
 • Inzicht in persoonlijke stijl en innerlijke houding.

Tweede dagdeel:
Uitwisselen van ervaringen met het toepassen van de theorie van dag 1. Extra oefening en individuele feedback.

 • Werk aan je BAZO (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst).
 • BAZO ten opzichte van een onderhandelingslimiet.
 • Ga uit van belangen i.p.v. standpunten.

contact

Interesse? Neem direct vrijblijvend contact op!