Wil je onderzoeken of je in de toekomst leiding wilt gaan geven? Of geef je nog maar kort leiding en wil je je vaardigheden en inzichten versterken?

Dan is de leergang ‘Leidinggeven: de basis’ een programma dat daar antwoorden op geeft.

Je versterkt het inzicht in jezelf en anderen. Je verbetert je (leidinggevende) kwaliteiten en vaardigheden.

Leidinggeven: de basis

Het programma bestaat uit 4 losse dagen met een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden. Tussendoor maak je opdrachten om het geleerde in praktijk te brengen.

De studiebelasting tussen de bijeenkomsten door beslaat ongeveer drie uur per week naast het oefenen en toepassen van het geleerde in de praktijk. Dit omvat het lezen van boeken, het maken van opdrachten en het voeren van coachingsgesprekken met andere deelnemers.

Deze leergang vraagt geen bepaald opleidingsniveau.

De kosten bedragen €1.500,-, inclusief accommodatie en boeken. Wij berekenen geen BTW

In de leergang ‘Leidinggeven: de basis’ komen de volgende competenties aan de orde:

 • omgevingsbewustzijn
 • ontwikkelen medewerkers
 • samenwerken
 • individugericht leiderschap
 • luisteren
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • optreden

 Na afloop van de opleiding:

 • heb je kennis van de essenties van leidinggeven;
 • heb je inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl;
 • heb je een verbreed en verdiept inzicht in de effecten van eigen handelen (sterke en zwakke kanten);
 • heb je kennis gemaakt me een aantal managementinstrumenten en – methoden;
 • zijn je communicatieve vaardigheden versterkt;
 • zijn je gesprektechnieken verbeterd.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een intakegesprek en vier modules van 1 dag. Tussen de modules in krijg je opdrachten waarbij zelfreflectie, leren ‘door te doen’ en leren van elkaar centraal staan.

De vier modules bestaan uit een doordachte combinatie van de elementen kennis, houding, inzicht en vaardigheden

Module 1: De motivatie

Naast vaardigheden en kennis, zijn de belangrijkste elementen binnen deze module zelfinzicht en houding.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • motivatie om leiding te geven dan wel te willen gaan leidinggeven: drijfveren, verwachtingen, normen en waarden
 • basispatronen van de eigen persoonlijkheid: een eerste analyse en verkenning; we maken hierbij o.a. gebruik van de inzichten van het enneagram
 • rolwisseling: van uitvoeren naar leidinggeven

Resultaat van deze module is dat je weet of, waarom en hoe je wilt leidinggeven

Module 2: De inzichten

Binnen deze module zal je met name inzicht krijgen in de volgende onderwerpen:

 • eigen stijl van handelen in relatie tot leidinggeven;
 • effecten van communicatiepatronen in relatie tot de omgeving;

Resultaat van deze module is dat u weet wat u moet kunnen om leiding te geven

Module 3: De vaardigheden

In deze module staat het oefenen van (management)vaardigheden centraal, gekoppeld aan de inzichten in de persoonlijke stijl van optreden.

Thema’s in deze module zijn:

 • verbreding inzichten in de verschillende leiderschapstheorieën en de daarbij behorende competenties
 • verdieping zelfinzicht in eigen handelen (basispatronen)

Resultaat van deze module is dat uw houding ontwikkeld is van ‘weten hoe het moet’ naar het ‘durven leidinggeven’.

Module 4: De praktijk

Module 4 staat in het teken van integratie van alle verworven kennis, vaardigheden, inzichten en houding die in de eerste drie modules aan de orde zijn geweest.

Het resultaat van module 4 is dat de deelnemers het geleerde uit de opleiding ook in de praktijk gaan brengen, gaan doen.

contact

Interesse? Neem direct vrijblijvend contact op!