Je hebt contact met je klanten via de telefoon en in persoon. Je maakt afspraken, geeft informatie en reageert bijvoorbeeld op een klacht.
Deze training gaat in op diverse vormen van mondelinge communicatie met klanten en de vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Klantgericht communiceren

Opbrengst training:

 • U communiceert op een persoonlijke, open en effectieve manier met uw klanten.
 • U heeft beter inzicht in uw manier van communiceren en het effect op anderen.
 • U kent de basisprincipes van algemene en klantgerichte communicatie.
 • U kunt beter omgaan met lastige klanten en gesprekken.
 • U heeft geoefend met verschillende gesprekstechnieken, waaronder telefoongesprekken.

Omvang:
3 dagdelen

Programma:
Dag 1 van 9.00 – 17.00 uur (2 dagdelen)

 • De klantgerichte houding.
 • Wat verstaan we onder ‘klantgerichtheid’.
 • De basisprincipes van klantgerichte communicatie.
 • De basisprincipes van verbale en nonverbale communicatie.
 • Klantgerichte gespreksvoering, waaronder:

– luisteren
– doorvragen
– samenvatten
– omgaan met agressie en weerstand
We oefenen onder andere aan de hand van eigen casuïstiek, voorbeelden uit uw eigen praktijk. Daarnaast krijgt u korte, theoretische inleidingen.

Dag 2 (1 dagdeel):
Uitwisselen ervaringen met het toepassen van de theorie van dag 1. Extra oefening en individuele feedback.

 • Omgaan met (lastige) klanten:

– in persoon
– aan de telefoon

contact

Interesse? Neem direct vrijblijvend contact op!