Binnen dit onderdeel krijg je ter voorbereiding een ‘quickscan’ in te vullen t.a.v. een vervolgstap in je loopbaan. De resultaten worden tijdens de dag in zijn algemeenheid toegelicht en individueel besproken.

De loopbaanscan

Het doel van bouwsteen 1 is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

De deelnemers vullen voorafgaand aan deze bouwsteen online een loopbaanscan in.

In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse toegevoegd.

De uitkomsten – en het onderzoeken daarvan – zullen de deelnemer helpen om zijn of haar verdere loopbaan zo gericht en passend mogelijk vorm te geven.

Programma

  • Aan het begin van de dag krijgen de deelnemers hun individuele uitgebreide rapportage uitgereikt.
  • Bespreking en uitleg van het testrapport in zijn algemeenheid en de mogelijkheden hiervan.
  • Individuele bespreking van 45 minuten per persoon.
  • Samen met de assessmentpsycholoog wordt hieruit input gedestilleerd voor de hierna volgende bouwstenen, die de mogelijkheid bieden deze ontwikkeling ook effectief in te zetten.

Groepsgrootte: 4 deelnemers per dagdeel

contact

Interesse? Neem direct vrijblijvend contact op!