Op deze pagina zijn verschillende voorbeelden te vinden van ons aanbod.

Van Velzen Development levert maatwerk, de programma’s als op de website beschreven zijn een raamwerk dat aangepast kan worden naargelang de situatie.

Neemt u gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft of bijvoorbeeld een training zoekt die er (nog) niet tussen staat, wij denken graag met u mee!

Leiderschap

Al onze programma’s voor leidinggevenden zijn gebaseerd op persoonlijke en professionele groei. We gebruiken verschillende instrumenten om het inzicht in je persoonlijkheid te vergroten teneinde je talenten te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast reiken we de deelnemers de meest recente ontwikkelingen en inzichten in leiderschap aan. We maken daarbij onder andere gebruik van literatuur die door trainers zelf is geschreven.

Leidinggeven: de basis

Wil je onderzoeken of je in de toekomst leiding wilt gaan geven? Of geef je nog maar kort leiding en wil je je vaardigheden en inzichten versterken?Dan is de leergang ‘Leidinggeven: de basis’ een programma dat daar antwoorden op geeft. Je versterkt het inzicht in jezelf en anderen. Je verbetert je (leidinggevende) kwaliteiten en vaardigheden. Lees meer

Leergang leidinggeven met visie

Geef je al een aantal jaren leiding en ben je toe aan een verdieping van je inzichten en vaardigheden? Wil je meer dan ad hoc leidinggeven en wil je werken aan je visie? Dan biedt de leergang ‘Leidinggeven met visie’ je juiste handvatten. Lees meer

Talentmanagement

Wanneer leidinggevenden het vermogen hebben om de talenten van hun medewerkers, de parels, te ontdekken kunnen ze ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten binnen hun bedrijf of organisatie. Dit zorgt voor meer productiviteit en tevredenheid. Lees meer

Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap

In de tweedaagse training ‘zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’, leert u meer op uzelf te vertrouwen en daarnaast flexibel te zijn in uw gedragspatronen naar anderen. En u leert geïnspireerd zelf succesvol veranderingen in gang te zetten en misschien wel een voorbeeld te zijn voor anderen. Persoonlijk leiderschap gaat verder dan persoonlijke effectiviteit. Maar ook aan die basis wordt aandacht besteed. Lees meer

Veranderkunde

Organisaties zijn in beweging. Organisatieontwikkeling kan een reactief, een responsief of een creatief proces zijn. Het managen van veranderingen is een vak apart.

De training veranderkunde geeft u in een relatief kort tijdsbestek inzicht in de grote organisatiekundige kaders als ook in concrete vragen als: Hoe krijgt u mensen mee in veranderingen? Welke veranderstijlen zijn er en welke stijlen passen het best bij u? Lees meer

Voorzitten van vergaderingen en werkoverleg

Hoe zorg je er als voorzitter van een vergadering voor dat je van een ‘verplicht nummer’ naar een inspirerende, constructieve en effectieve vergadering komt?

Hoe zorg je dat alle deelnemers actief en gemotiveerd zijn? Naast eigen belang zich ook inzetten voor het team- en organisatiebelang?

In onze ééndaagse training ‘Het voorzitten van vergaderen en werkoverleg’, komt het allemaal aan de orde. Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Van Velzen Development heeft persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan, dit is te zien aan ons grote aanbod op dit gebied.

Naast deze specifiek op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma’s is de aandacht voor de individuele ontwikkeling van deelnemers in al ons werk terug te vinden.

Zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap

In de tweedaagse training ‘zelfvertrouwen en persoonlijk leiderschap’, leert u meer op uzelf te vertrouwen en daarnaast flexibel te zijn in uw gedragspatronen naar anderen. En u leert geïnspireerd zelf succesvol veranderingen in gang te zetten en misschien wel een voorbeeld te zijn voor anderen. Persoonlijk leiderschap gaat verder dan persoonlijke effectiviteit. Maar ook aan die basis wordt aandacht besteed. Lees meer

Werkdruk, vitaliteit en energie

Werkdruk is de nummer 1 werkgerelateerde aanleiding voor burnoutklachten. Hoe herken je de symptomen van stress en vermoeidheid, bij jezelf of bij een collega? En hoe voorkom je dat je te dicht bij de grens komt of er overheen gaat? Deze workshop helpt je de signalen te herkennen, je energiehuishouding beter te begrijpen en je vitaliteit te vergroten. Lees meer

Timemanagement

Leer hoe je op een zo goed mogelijke manier kunt omgaan met je tijd. Bepaal wat jij belangrijk vindt en leer hoe je op basis daarvan keuzes kunt maken. Lees meer

Feedback geven en ontvangen

Collega´s aanspreken op gedrag of zelf het onderwerp zijn van kritiek, zorgt soms voor misverstanden en irritatie. In de workshop ‘feedback geven en ontvangen’ leert u feedback geven en ontvangen op een manier die leidt tot sterke relaties en een betere samenwerking op de werkvloer. Ook leert u welke psychologische processen er spelen bij het ontvangen van feedback. Lees meer

Omgaan met onzekerheid bij verandering

Realistisch invulling geven aan veranderende werksituaties

In deze workshop krijgt u handvatten hoe u invloed kunt uitoefenen op de veranderingen die onvermijdelijk op u afkomen. Een ding is zeker: veranderingen zullen blijven komen en het is voor iedereen in de organisatie belangrijk om de verandercapaciteit op peil te houden. En tegelijkertijd is het normaal om verander-moe te zijn of weerstand te hebben tegen bepaalde veranderingen. In deze workshop werkt u met uw collega’s aan een realistisch beeld van uw werk in de toekomst en u leert uw houding bepalen t.a.v. het feit dat er van de toekomst veel nog niet zeker is en dat uw unieke bijdrage nodig is. Lees meer

Klantgericht communiceren

Je hebt contact met je klanten via de telefoon en in persoon. Je maakt afspraken, geeft informatie en reageert bijvoorbeeld op een klacht.
Deze training gaat in op diverse vormen van mondelinge communicatie met klanten en de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Lees meer

Onderhandelen

Binnen je bedrijf moet je vaak onderhandelen: met klanten, leveranciers maar ook met werknemers of collega’s.
Wanneer je de inzichten in de kunst van het onderhandelen leert kennen, kan effectief werken aan een win-win situatie. Lees meer

Debatteren

Debatteren is een oefening in mondeling argumenteren. In een debat gaan twee teams van twee of drie personen verbaal de strijd aan over een beleidsstelling. Bijvoorbeeld: ‘er moet een verbod komen op video’s met extreem geweld’ of ‘de maximumsnelheid op snelwegen moet worden losgelaten’. Natuurlijk kan ook gedebatteerd worden over een stelling die actueel is in uw organisatie.
Bij een stelling zijn altijd argumenten voor en tegen te bedenken. Lees meer

Jezelf presenteren

Je vindt het belangrijk om een goede (eerste) indruk te maken. Je spreekt weleens in/voor groepen, netwerkbijeenkomsten of verkoopgesprekken. Je wil een goede (elevator)pitch kunnen geven.
Wanneer je meer leert over presenteren zal je dit beter kunnen en met meer plezier. Je kan zo meer bereiken met je presentatie. Lees meer

Oplossingsgericht werken met kinderen

Heb je kinderen in de groep/klas met ‘lastig’ of ‘opvallend’ gedrag en zou je hier op een positieve manier mee willen leren omgaan? Deze training geeft informatie en handvatten om op een oplossingsgerichte, prettige manier samen met het kind te werken aan zijn/ haar gedrag. Lees meer

Teamontwikkeling

Samenwerken in een team vraagt veel van de individuele teamleden: inzicht in eigen functioneren en dat van de anderen, inzicht in groepsdynamica en inzicht in doelgericht werken. Wij gebruiken verschillende diagnostische instrumenten om het samenwerken in het team effectiever en efficiënter te maken.

Veelal is er sprake van een specifiek thema waar het team zich verder in wil bekwamen, bijvoorbeeld het ‘aanspreken op’, doelgericht werken of het omgaan met veranderingen.

Hieronder staan voorbeelden van programma’s die we op maat gemaakt hebben. Uiteraard is iedere leerbehoefte anders. Daarom maken we ieder teamontwikkelingsprogramma op maat.

Zet je team op de kaart

Tijdens deze training ga je op een leuke, uitdagende manier kijken naar jezelf en jouw gedrag. Wat is jouw kracht, wat zijn je drijfveren, je ambities? Maar ook: wat zijn je allergieën en je uitdagingen? Dat vormt de basis om de samenwerking tussen jou en jouw collega’s te bekijken en beter te maken. Lees meer.

Ontdek je talenten

De workshop ‘Ontdek je talent’ is bestemd voor het gehele team. Door het volgen ervan,  leren de teamleden elkaar beter kennen en ontdekken ze de talenten van zichzelf en de ander. Dit zorgt ervoor dat het samenwerken gemakkelijker gaat en het team hechter wordt.

Wanneer dit gewenst is kan de groep ook een andere samenstelling hebben, de nadruk ligt dan meer op persoonlijke ontwikkeling en ambitie. Lees meer

Team coaching met het enneagram

Persoonlijkheidstypering kan in organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan een betere communicatie binnen de organisatie en aan een effectiever gedrag van leidinggevenden. In principe geeft een goede persoonlijkheidstypering mensenkennis; het geeft aan waarom mensen de dingen doen, die ze doen. Lees meer

Resultaat- en oplossingsgericht werken

Hoe bereiken we wat we willen bereiken – een training voor teams en afdelingen

Bij veel organisaties is er sprake van een toenemende werkdruk. Werknemers ervaren dat er steeds meer in minder tijd gedaan moet worden. Veel organisaties hebben te maken met een bezuinigingsslag, dus is het belangrijker dan ooit om de bezuinigingen mede te kunnen realiseren door (nog) doelgerichter te werken. Lees meer

Morele dilemma’s

Professionele integriteit: praat erover!

Elke dag hebben we op ons werk te maken met integriteit. Bij ingewikkelde dilemma’s en moeilijke keuzes, maar ook bij de alledaagse werkzaamheden en privékwesties. Vaak staan we daar niet eens bij stil.

Als ik op een verjaardag ben, wat kan ik dan vertellen over mijn werk? Wat is gepast om op social media te posten? Kan ik onder werktijd whatsappen? Wat doe ik als ik op facebook zie dat mijn collega op het strand zit, terwijl deze zich gisteren ziek heeft gemeld op het werk? Lees meer

Aanspreken binnen het team

In teams waar een goede aanspreekcultuur heerst zijn teams met een prettige sfeer en een hoge mate van kwaliteit en productiviteit. Wie wil dat nu niet?

Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat het ontwikkelen van een ‘feedback vragende houding’ essentieel is in dit proces, naast het ontwikkelen van vaardigheden om goed feedback te geven. Lees meer

Vergaderen 3.0

We mogen wel stellen dat in iedere organisatie geklaagd wordt over de huidige vergadercultuur. We hebben een overzicht gemaakt van de meest genoemde knelpunten – huidig werkoverleg/vergadering – en de gewenste situatie daarnaast gezet. Lees meer

De verandershow

Omgaan met verandering. Hoe doe je dat? De verandershow is een spetterende, interactieve training die medewerkers in beweging krijgt en leert omgaan met de onzekerheden die bij veranderingsprocessen horen. Lees meer

Omgaan met onzekerheid bij verandering

Realistisch invulling geven aan veranderende werksituaties

In deze workshop krijgt u handvatten hoe u invloed kunt uitoefenen op de veranderingen die onvermijdelijk op u afkomen. Een ding is zeker: veranderingen zullen blijven komen en het is voor iedereen in de organisatie belangrijk om de verandercapaciteit op peil te houden. En tegelijkertijd is het normaal om verander-moe te zijn of weerstand te hebben tegen bepaalde veranderingen. In deze workshop werkt u met uw collega’s aan een realistisch beeld van uw werk in de toekomst en u leert uw houding bepalen t.a.v. het feit dat er van de toekomst veel nog niet zeker is en dat uw unieke bijdrage nodig is. Lees meer

Mobiliteit

Met betrekking tot mobiliteit heeft Van Velzen Development een traject ontworpen met de titel ‘De Overstap’. Het bestaat uit een scala van thema’s die relevant zijn voor medewerkers die – al dan niet noodzakelijk – kiezen voor een andere functie of met een reïntegratietraject bezig zijn.

Door de ‘bouwsteen’ formule is het mogelijk een keuze te maken uit de onderdelen die we aanbieden. Deze zijn namelijk los van elkaar te volgen. De keuze kan bepaald worden door de mogelijkheden die de organisatie al biedt en de persoonlijke voorkeur dan wel behoefte van de deelnemer.

Tijdens elke bouwsteen werken de deelnemers aan hun ‘personal story’, hun professioneel profiel. Dit wordt steeds weer bijgeschaafd en aangevuld met als resultaat een professioneel (online)profiel dat een uitstekende basis vormt voor elke overstap.

Met jouw talent de markt op

Tijdens deze training gaan de deelnemers aan de slag met hun talenten. Ze kijken op een positieve manier naar hun eigen functioneren. Daarnaast kijken ze welke werkomgeving hier het best bij past. Lees meer

Zet jezelf op de kaart

Tijdens deze training gaan de deelnemers aan de slag met hun gedrag en krijgen dit in kaart gebracht, een mooie manier om open te praten over effectief en minder effectief gedrag. Een belangrijke vaardigheid bij het zoeken naar nieuw werk. Lees meer

Bouwsteen 1: De loopbaanscan / een begintest

innen dit onderdeel krijg je ter voorbereiding een ‘quickscan’ of een test in te vullen t.a.v. een vervolgstap in uw loopbaan. De resultaten worden tijdens een gesprek toegelicht en onderling besproken. Lees meer

Bouwsteen 2: Wie ben ik?

Dit onderdeel bestaat uit bewustwording:  via diverse instrumenten worden je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in kaart gebracht. We maken onder meer gebruik van een persoonlijkheidstest: Wat voor soort functie past het beste bij mijn profiel? Lees meer

Bouwsteen 3: Wat wil ik?

Begeleiding in het vinden en in kaart brengen van de persoonlijke ambities, wensen, verlangens. Thema’s als: leren creëren, van droom naar werkelijkheid, komen aan de orde. Een dagdeel waarin je de spanning van een creatieproces leert hanteren en leert welke kwaliteiten je wanneer kunt inzetten. Lees meer

Bouwsteen 4: Wat doet het met me?

In een fase waarin je je oriënteert op een andere functie is de kunst om goed om te gaan met stress en het behouden van je zelfvertrouwen, belangrijk. In dit dagdeel krijg je handreikingen hoe met deze 2 thema’s om te gaan. Lees meer

Bouwsteen 5: Hoe presenteer ik mezelf?

Jezelf kort, enthousiast en met overtuiging kunnen presenteren is in het huidige werkveld heel belangrijk, u kunt nooit een tweede keer een eerste indruk maken. De zogenaamde ‘elevator pitch’ is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens deze bouwsteen werken we aan verbale en non-verbale communicatie en het maken van een elevator pitch. Lees meer

Bouwsteen 6: Wat zijn de wegen?

Solliciteren in de 21e eeuw: in dit dagdeel wordt je wegwijs gemaakt in de sociale media en andere wegen om die functie te vinden die bij je past. Daarnaast laten we zien hoe je jezelf via social media kunt profileren. Lees meer

Bouwsteen 7: Op pad

Een dagdeel met een sollicitatietraining: het schrijven van ‘de’ brief (de mail) en het voeren van ‘het’ gesprek. Lees meer

Het begeleiden van de overstap

Deze dag is bedoeld voor leidinggevenden die te maken hebben met medewerkers die de overstap naar een nieuwe functie moeten maken.
U krijgt handvatten om dit proces te begeleiden. Lees meer

Intervisie en reflectie

Van Velzen Development besteedt al sinds haar oprichting aandacht aan intervisie en reflectie. Wij vinden namelijk dat deelnemers net zo veel – zo niet meer – van elkaar kunnen leren als van de cursusleiding. Intervisiegroepen bestaan uit deelnemers die dezelfde functie bekleden. De groepen kunnen binnen dezelfde organisatie geformeerd worden maar wij kunnen een groep ook samenstellen met deelnemers uit verschillende organisaties.

Het is nog niet zo makkelijk om te reflecteren op eigen gedrag en om goed bij te dragen aan het leerproces binnen een intervisiegroep. Daarom bieden we aan om de eerste paar bijeenkomsten van een groep te begeleiden, teneinde de groep zelfstandig verder te kunnen laten gaan.

Om de bijeenkomsten meer ‘body’ te geven kunnen we de intervisie koppelen aan een inhoudelijk thema.

Reflectie/ Intervisie +

Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog.

Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen.

Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +). Deze thema’s stellen we in overleg met de opdrachtgever vast. Lees meer

Reflectie/ Intervisie + voor leidinggevenden

Reflectie en intervisie zijn belangrijke activiteiten om scherp te blijven bij de uitvoering van je vak. Het komt er meestal niet van om de tijd te nemen om van elkaars ervaringen te leren; daarvoor is vaak de werkdruk te hoog.

Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd in gesprek te gaan met naaste collega’s over thema’s die je tegenkomt. Bij de traditionele intervisietrajecten is het de deelnemers vrij thema’s ter bespreking aan te dragen.

Bij reflectie en intervisie+ gebeurt dit gestructureerd aan de hand van inhoud die de trainer aandraagt (de +). De onderwerpen worden door de deelnemers zelf gekozen. Lees meer…

Psychologie van Oordelen, Beslissen en Overleggen

In het jaarplan van de Rechtspraak 2014 worden permanente educatie en reflectie als een verplichting gezien voor rechtsgeleerd personeel.

De training biedt invulling aan deze eisen omdat ze kennis en vaardigheden actualiseert, verbreedt en verdiept ten aanzien van oordelen, beslissen en overleggen. Ook vult de training het palet van intervisie en reflectie- instrumenten aan. Lees meer